0%

Poštovane/i,

Provodimo istraživanje u sklopu doktorske disertacije pod nazivom: Koncepcija razvoja outdoor turizma kao generatora konkurentnosti destinacije. Outdoor turizam definiramo kao turističku aktivnost koja se odvija na otvorenom prostoru ili u prirodi (Tangeland, 2011). 

Molimo Vas da odvojite dio Vašeg vremena i ispunite upitnik kako bi se što potpunije istražila navedena problematika. Upitnik je anoniman. Zahvaljujemo na Vašem trudu i pomoći!

mr.sc. Vedran Zubović

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija

Upisati naziv destinacije
Kojeg ste spola ...
Označite Vaš dobni raspon
18-25
26-30
31-45
46-60
61 i više
Koja je Vaša razina obrazovanja?
Osnovna škola ili niže
Trogodišnja strukovna škola
Srednja škola
Viša škola
Fakultet
Magisterij ili doktorat
Vaša djelatnost obuhvaća (molimo označiti jedan odgovor):
Sustav turističkih zajednica
Poduzetništvo povezano s outdoor turizmom
Turistička agencija
Hotelijerstvo ili ugostiteljstvo
Sponzorstvo turističkih događaja
Ostalo: