Kako sastaviti dobar anketni upitnik?

Korištenje anketa često je neizostavni dio istraživanja. Mogu se primijeniti na različite načine, “licem u lice”, telefonski, Online i relativno se brzo mogu dobiti rezultati. Sastaviti anketni upitnik je naizgled jednostavno, ali samo naizgled. Ok, ako želite ispitati nešto jednostavno, što pokriva dva-tri pitanja manja je šansa da ćete napraviti neku krucijalnu pogrešku. Međutim, ako je […]

3 najčešće greške kod postavljanja hipoteza

Hipoteze u istraživačkom radu, ključno su polazište istraživanja. Određuju podatke koje treba koristiti u obradi , određuju statističku obradu i zaključuju cijeli istraživački dio rada. Iskustvo nam pokazuje kako mnogi studenti i doktoranti čine nekoliko osnovnih pogrešaka kod definiranja hipoteza, što je kasnije teško ispraviti. Pa krenimo redom … Greška br. 1 – Neprecizne hipoteze. […]

Loading